Arbetssökande

SmartGrowth AB Organisationsnr: 556921-9149 E-post: info@smartgrowth.se Tfn: 0709-104 001

 

 

FÖR ARBETSSÖKANDE

 

 

SmartGrowth arbetar främst med tjänster där arbetsgivaren efterfrågar Nystartsjobb men även med vanlig rekrytering. Det gör att vi är bra på att hjälpa dig som har stått utanför arbetsmarknaden ett tag.

 

För att ha rätt till Nystartsjobb har du som ungdom (20-26 år) stått utanför arbetsmarknaden och varit inskriven på Arbetsförmedlingen i 6 månader. Är du över 27 år och uppåt har du varit arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen i 12 månader när du är berättigad till stödet.

 

Hittar du precis rätt tjänst för dig, men saknar Nystartsjobb? Sök tjänsten!

Det är bra att kunna presentera en bredd av arbetssökande både med och utan stöd för arbetsgivaren.

 

 

Ibland efterfrågar arbetsgivaren en inledande praktik, för att lära upp dig inför en tjänst och för att testa om du är rätt person på rätt plats.

 

Vi brukar se praktiken som ett praktiskt CV, där du som arbetssökande får möjlighet att visa vad du kan. För personer som saknar arbetslivserfarenhet och därför har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan detta vara en perfekt lösning.

 

Det är alltid Arbetsförmedlingen som fattar beslut om och beviljar praktikperioder.

SmartGrowth kan hjälpa till och visa hur man ansöker om praktikperioden.

 

 

De företag SmartGrowth samarbetar med ska ha ett faktiskt anställningsbehov, alternativt goda möjligheter till expansion och målsättningen anställning i de fall företaget testar ett nytt affärsområde genom en praktik.

 

Det gör att många Start-up företag med bra idéer men små resurser anlitar SmartGrowth. Start-up företagen är också en utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö ofta med flera olika arbetsuppgifter.